hayalet için Türkçe-Almanca çeviriler:

Geist · Gespenst · Phantom · Geisterstadt · Geistergeschichte · Spuk · diğer çevirileri

hayalet Geist

Ama o bir hayalet.

Aber sie ist ein Geist.

Ben de hayaletleri görebiliyorum!

Ich kann auch Geister sehen!

Jane, ben hayalet falan görmedim!

Jane, ich habe keine Geister gesehen!

hayalet Gespenst

Hayaletler. Dünyada hapsolmuş mutsuz ruhlar.

Geister, wie feindselige, erdgebundene Gespenster.

Ben bir hayalet değilim.

Ich bin kein Gespenst.

Ve daha fazla bunu reddettikçe kendimi daha fazla hayalet gibi hissediyorum.

Je mehr ich es leugne, desto mehr fühle ich mich wie ein Gespenst.

hayalet Phantom

Ne de Tanrı. Bir cin, hayalet ya da sihirbaz da değil.

Er ist kein Goblin, oder ein Phantom oder ein Trickster.

Bu, Sör Charles Hayalet, meşhur Pembe Litton şeyi çalan

Sir Charles Phantom, der berühmte Rosarote Litton. Er stahl den

Bir hayalet, bir gölge, geçmiş hayattan gelen

Ein Phantom! Ein Schatten eines früheren Lebens.

hayalet Geisterstadt

Burası hayalet kasabası gibi.

Dieser Ort ist eine Geisterstadt.

Hayalet şehir gibi.

Wie eine Geisterstadt.

Üçüncü kat hayalet kasaba gibi.

Der dritte Stock ist eine Geisterstadt.

hayalet Geistergeschichte

Sanırım, tam bir hayalet hikayesi.

Ich denke, es ist eine Geistergeschichte.

Bize bir hayalet hikayesi anlat.

Erzähl uns 'ne Geistergeschichte.

Evet, hayalet hikâyesi.

Ja, eine Geistergeschichte.

hayalet Spuk

Bu arkadaş canlısı bir hayalet ve ben ondan korkmuyorum.

Es ist ein freundlicher Spuk, und ich fürchte ihn nicht.