hayaletlerle

Buradaki her şey hayaletlerle dolu.

Hier ist alles voller Geister.

Bu oda hayaletlerle dolu, değil mi?

Dieser Raum ist voller Geister, nicht wahr?