hayat için Türkçe-Almanca çeviriler:

Leben · Überlebende · Privatleben · Menschenleben · Lebenspartner · Sexualleben · diğer çevirileri

hayat Leben

Ben normal bir hayat istiyorum.

Ich möchte Ein normales Leben.

Benim normal bir hayatım olamaz.

Ich kann kein normales Leben führen.

En azından hayatımı yaşadım.

Aber wenigstens habe ich gelebt.

hayat Überlebende

Hayatta kalan bir kişimiz var.

Wir haben einen Überlebenden.

Milislerden hayatta kalan yok.

Keine Überlebenden der Miliz.

Gelişmiş bir medeniyetin hayatta kalan son üyeleriyiz.

Wir sind die letzten Überlebenden einer einst blühenden Zivilisation.

hayat Privatleben

Bana Remy'nin özel hayatından bahsedin.

Mich interessiert Rémys Privatleben.

Hepimizin kişisel hayatı var, Walker.

Wir alle haben ein Privatleben, Walker.

Üzgünüm ama bu benim özel hayatım.

Tut mir leid, das ist mein Privatleben.

hayat Menschenleben

Annem insanların hayatını kurtarıyor.

Meine Mutter rettet Menschenleben.

İnsan hayatı kutsaldır.

Menschenleben sind heilig.

Ben, altın ve para çalarım. Ama siz, insanların hayatlarını.

Ich stehle Gold und Geld, aber ihr stehlt Menschenleben!

hayat Lebenspartner

Bob Hunter, Lee Mcdermott, sizleri Andrew'un yeni hayat arkadaşı Doktor Alex Cominis'le tanıştırmak isterim.

Bob Hunter, Lee McDermott, ich würde euch gerne Andrews neuen Lebenspartner, Dr. Alex Cominis, vorstellen.

Seni hayat arkadaşı olarak seçmiş.

Sie wählte dich als ihren Lebenspartner!

hayat Sexualleben

Evet, ona seks hayatı denir.

Ja, das nennt man Sexualleben.