hayati için Türkçe-Almanca çeviriler:

lebenswichtig · wichtig · lebensnotwendig · entscheidend · vital · diğer çevirileri

hayati lebenswichtig

Hayati önem taşıyan bir istihbarata ulaştım.

Ich habe eine lebenswichtige Nachrichtenquelle entdeckt.

Yiyecek, ıvır zıvır, hayati malzemeler.

Nahrung, Krimskrams, lebenswichtige Waren.

Bütün hayati organları sağlam.

Alle lebenswichtigen Organe sind stark.

hayati wichtig

Bu paket ulusal güvenlik için hayati önem taşıyor, Mike.

Das Paket ist wichtig für die nationale Sicherheit, Mike.

Sadece, önümüzdeki bir kaç saat benim için hayati önem taşıyor.

Die nächsten paar Stunden sind ganz ausserordentlich wichtig für mich.

hayati lebensnotwendig

İnsanlara yardım etmek, benim için hayati önem taşıyor.

Anderen Menschen helfen, ist für mich geradezu lebensnotwendig.

Şuna bakın. Phil için hayati önem taşıyan şey.

Seht euch mal an, was Phil für lebensnotwendig hält.

hayati entscheidend

Kişisel deneyimlerin bir yazar için çok hayatî olduğunu bilirsiniz.

Sie wissen, Selbsterfahrung ist entscheidend für einen Schriftsteller.

hayati vital

Bu bileklik senin hayati belirtilerini Nuhun Gemisine aktarıyor.

Und? Das Armband übermittelt deine vitalen Signale zur Arche.