haydi için Türkçe-Almanca çeviriler:

los · nun · dalli · diğer çevirileri

haydi los

Sekiz saniye, yedi, altı, beş, dört üç, iki, bir, haydi!

Acht Sekunden, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, los!

Haydi, haydi ama.

Los. Kommt schon.

Haydi bir şarkı söyle.

Los, singen Sie schon.

haydi nun

Haydi, bana şimdi ne olacağını göster?

Na los, zeig mir, was nun passiert?

İyi, haydi şimdi.

Nun, komm jetzt.

Haydi içeri gel.

Nun, kommt rein.

haydi dalli

Haydi, marş marş.

Los, dalli, dalli.

Marş marş, haydi gidelim!

Jetzt aber fix! Dalli, dalli!