hayranlık için Türkçe-Almanca çeviriler:

Bewunderungen, Bewunderung · diğer çevirileri

hayranlık Bewunderungen, Bewunderung

Bayan Carter, şunu bilmelisin ki Bay Stark büyük hayranlık duyuyor.

Miss Carter, Sie müssen wissen, dass Mr. Stark die größte Bewunderung empfindet.

Gururumu okşayan bu şaşılası hayranlık, aniden sıkmaya başladı.

Diese verdutzte Bewunderung erschien mir plötzlich beunruhigend.

Hayranlık ve sevgilerimle, Hazel Grace Lancaster.

In großer Bewunderung, Ihre Hazel Grace Lancaster.