hazır için Türkçe-Almanca çeviriler:

bereit · fertig · bereiten · einsatzbereit · verfügbar · Fertigessen · anwesend · gewillt · betriebsbereit · gebrauchsfertig · diğer çevirileri

hazır bereit

Gelen yolcular! Lütfen pasaportunuzu yahut vatandaşlık belgelerinizi hazır edin.

Ankommende Passagiere, bitte halten Sie Ihren Reisepass oder Ihre Einbürgerungsurkunde bereit.

Hazır olun Rahibeler.

Seid bereit, Schwestern.

Yani, bu gece için hazır mısın?

Bist du bereit für heute Abend?

hazır fertig

Ne zaman hazır olacak?

Wann wird sie fertig sein?

Yemek neredeyse hazır.

Abendessen ist fertig.

Yeni Bilgisayar hazır mı?

Ist der neue Intersect fertig?

hazır bereiten

Belki de dünya senin düşündüğünden daha çok buna hazırdır.

Vielleicht ist die Welt bereiter, als du denkst.

Görüş alanının kısalmasına ve tipiye benzer durumlara hazırlıklı olun.

Bereiten euch auf Whiteouts und Blizzard-artige Umstände vor.

Alman ordusu bir karşı taarruza hazırlanıyor.

Die Deutschen bereiten einen Gegenangriff vor.

hazır einsatzbereit

Dört silah da kullanıma hazır.

Alle vier Waffen sind einsatzbereit.

Üs savunması kullanıma hazır. Direnebiliriz.

Die Grundverteidigung ist einsatzbereit.

hazır verfügbar

Müsait olan her adamın hazırlanmasını istiyorum.

Ich möchte jeden verfügbaren Mann haben.

hazır Fertigessen

Hazır yemeklerini telefonla ısmarlıyorsun.

Dein Fertigessen bestellst du telefonisch.

hazır anwesend

Burada bir doktor hazır bekliyor. Dr. Gatineau.

Es ist ein Arzt anwesend, Dr. Gatineau.

hazır gewillt

Ona de ki, Marciaggi Jacky ve diğerleri olmazsa, müzakereye hazırım.

Sag ihm, ich bin gewillt zu verhandeln. Ohne Jacky Marcaggi und die anderen.

hazır betriebsbereit

Bu makine artık hizmete hazır!

Dieses Gerät ist jetzt betriebsbereit!

hazır gebrauchsfertig

Doğal olarak raflarda bugün olduğu gibi hazır yazılım yoktu.

Natürlich gab es keine gebrauchsfertige Software wie heute.