hazine için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schatz · Schatzkammer · Schätze · Fundgrube · Schatzsuche · Schatzamt · diğer çevirileri

hazine Schatz

Her kim bir arkadaş bulursa, hazine bulur.

Wer einen Freund findet, findet einen Schatz.

O bir hazine, Piper.

Er ist ein Schatz, Piper.

Peter, hazine falan yok.

Peter, es gibt keinen Schatz.

hazine Schatzkammer

Burası tam bir adlî tıp hazine yuvasıdır.

Dieser Ort ist eine forensische Schatzkammer.

Bu bir hazine odası.

Es ist eine Schatzkammer.

Burası hazine odası olmalı.

Das muss die Schatzkammer sein.

hazine Schätze

Abaddon'un kayıp hazineler deposuna hoş geldiniz.

Willkommen in Abaddons Fundgrube verlorener Schätze.

Prens, bir keresinde hazineler ve kadınları Qin'e getirdi.

Dieser Prinz brachte einst Schätze und schöne Frauen nach Qin.

Kusanagi kılıcı. Hazinelerin en değerlisi.

Das Kusanagi-Schwert, der bedeutendste aller Schätze.

hazine Fundgrube

Abaddon'un kayıp hazineler deposuna hoş geldiniz.

Willkommen in Abaddons Fundgrube verlorener Schätze.

Bu bir hazine değil ki, Sadece mezardan kalanlar.

Das ist keine Fundgrube. Das ist eine Grabstätte.

hazine Schatzsuche

Belphegor'un asali hazine avi degil.

Belphegors Primzahl ist keine Schatzsuche.

hazine Schatzamt

Richmond çiftliği ABD Hazinesine aittir.

Die Richmondfarm gehört zum U.S.Schatzamt.