hazinesi

Siz hazine avcısısınız, değil mi?

Sie sind Schatzjäger, oder?

Her kim bir arkadaş bulursa, hazine bulur.

Wer einen Freund findet, findet einen Schatz.

Umarım hazine avı seversiniz.

Ich hoffe ihr mögt Schatzsuchen.

Biz alimiz, hazine avcısı değil.

Wir sind Gelehrte, keine Schatzsucher.

Belphegor'un asali hazine avi degil.

Belphegors Primzahl ist keine Schatzsuche.

Görünmeyen hazine haritası.

Eine unsichtbare Schatzkarte.

Çok değerli bir hazine!

Ein reicher Schatz!

Burası tam bir adlî tıp hazine yuvasıdır.

Dieser Ort ist eine forensische Schatzkammer.

Hazine avının saçmalık olduğunu biliyorum ama en azından Cannery'de açık bar var.

Ich weiß, diese Schnitzeljagd ist irgendwie lahm, aber zumindest gibt es eine geöffnete Bar.

Abaddon'un kayıp hazineler deposuna hoş geldiniz.

Willkommen in Abaddons Fundgrube verlorener Schätze.