hele için Türkçe-Almanca çeviriler:

besonders · diğer çevirileri

hele besonders

Hele Hint yemeklerinden sonra.

Besonders nach indischem Essen.

Anlıyorum, hele böyle kötü bir evlilikten sonra.

Ich verstehe, besonders nach einer so schlimmen Ehe.

Asla iyi bir şey değildir, hele de hedef için.

Das ist nie gut, besonders für das Ziel.