hemşiresin

Çok iyi bir hemşiresin, ama çok kötü bir yalancısın.

Sie sind eine gute Krankenschwester, aber ein schlechter Lügner.

Sen iyi bir hemşiresin Karen.

Du bist eine gute Krankenschwester.

Bu yüzden sen bir hemşiresin.

Deshalb bist du eine Schwester.

Ben bir ABD senatörüyüm, sense bir hemşiresin.

Ich bin ein U.S. Senator. Und du eine Krankenschwester.