hem için Türkçe-Almanca çeviriler:

und · auch · als · sowohl · sowohl ... als auch · sowie · diğer çevirileri

hem und

Hem Müttefikler hem de Almanlar için bu en uzun gün olacak en uzun gün.

Das wird für die Alliierten, und für die Deutschen der längste Tag sein der längste Tag!

Cecilie Kornes'in psikolojik yardıma ihtiyacı var. Hem de acilen.

Cecilie Kornes braucht psychiatrische Behandlung, und zwar sofort.

Niye hem robot sevgiliye hem de robot fahişeye ihtiyaç duyasın?

Wozu brauchst du eine Roboter-Freundin und eine Roboter-Prostituierte?

hem auch

Yanıltma hem suç ortağı hem de bilinçaltı gerektirir.

Täuschung erfordert Mittäterschaft, auch wenn sie unbewusst ist.

Hem biyokimya hem de kimya mühendisliği dalında diplomam var.

Ich habe Diplome sowohl in Biochemie als auch in chemischer Verfahrenstechnik.

Onbaşı Grayston ve Onbaşı Imlay hem çok iyi nişancı hem de çok iyi takım lideridir.

Corporal Grayston und Corporal Imlay sind ausgezeichnete Scharfschützen und auch starke Truppenführer.

hem als

Bu hem sadece tek bir gün için de geçerli aynı zamanda bütün hayatımız için de geçerli.

Das gilt sowohl für einen einzigen Tag als auch für unser ganzes Leben.

Çok üzgünüm ama hem Ninjalar'ın hem de Transformerlar'ın takımları tamamen dolu.

Tut mir wirklich leid, aber sowohl die "Ninjas"als auch die" Transformers" sind komplett.

Doktor Arbogast, size hem iyi hem kötü haberlerim var.

Dr. Arbogast, ich fürchte, sowohl gute als auch schlechte Neuigkeiten.

hem sowohl

Hem önleyici tedbirlere hem de taktik saldirilara elverislidir.

Effiziente sowohl präventive Maßnahmen und Tactical Assault.

Hem biyokimya hem de kimya mühendisliği dalında diplomam var.

Ich habe Diplome sowohl in Biochemie als auch in chemischer Verfahrenstechnik.

Uh, Japonlar hem tankımızı hem de dönme dolabı batırdılar, komutanım.

Die Japaner versenkten sowohl unseren Panzer als auch das Riesenrad, Sir.

hem sowohl ... als auch

Bu hem sadece tek bir gün için de geçerli aynı zamanda bütün hayatımız için de geçerli.

Das gilt sowohl für einen einzigen Tag als auch für unser ganzes Leben.

İnsani becerileri hem zihinsel hem de fiziksel olarak geçecek şekilde tasarlandım.

Ich übertreffe menschliche Fähigkeiten, sowohl mental als auch physisch.

Serebral vaskülit, hem göz hem de koldaki bulguları açıklayabilir.

Zerebrale Vaskulitis würde sowohl das Auge als auch die Arm-Befunde erklären.

hem sowie

Vatandaşlığa kabul sınavlarım bu hafta. Hem yazılı hem sözlü.

Meine Einbürgerungstests sind diese Woche, schriftlich sowie mündlich.