hemen hemen için Türkçe-Almanca çeviriler:

fast · eben · diğer çevirileri

hemen hemen fast

Hemen hemen hiçbir şey, bu hassas bir konu.

Fast nichts. Das ist eine delikate Angelegenheit.

Hemen her şey için bir büyü var.

Es gibt einen Zauber für fast alles.

Erkekler hiçbirşeyde iyi değiller, Aslında hemen hemen hiçbir kadın da.

Die Männer vollkommen nichtsnutzig und fast nirgendwo eine Frau.

hemen hemen eben

Ve bunlar sen hemen gelmeden önce geldi ve acil bir e-mail var.

Und die sind eben für Sie gekommen. Und eine dringende E-Mail.

Az önce, buraya gelmeden hemen önce?

Eben gerade, bevor ich herkam?