hemen için Türkçe-Almanca çeviriler:

sofort · jetzt · gleich · direkt · fast · unverzüglich · nun · umgehend · bald · augenblicklich · diğer çevirileri

hemen sofort

Size doğrudan bir emir verdim, Mr.Data. Işınlayıcı kilidini kaldırın hemen.

Ich gab Ihnen einen Befehl. Sofort Transportersperrung freigeben!

Onunla hemen konuşmam gerek

Ich muss ihn sofort sprechen.

Hemen şimdi yapacağız bunu.

Wir machen's jetzt sofort!

hemen jetzt

Tam burada, hemen şimdi!

Genau hier, genau jetzt!

Haydi deneyelim. Hemen şimdi.

Versuchen wir's. Jetzt sofort.

Vur ona hemen!

Schlag ihn, jetzt!

hemen gleich

Özür dilerim. Hemen geri döneceğim.

Entschuldigen Sie, ich komme gleich wieder.

Hemen bu sabah.

Gleich morgen früh.

Hemen şimdi gidelim.

Gleich jetzt, abhauen.

hemen direkt

O küçük bir ısı boşaltma portu, ana portun hemen altında.

Es ist eine kleine Ventilationsöffnung direkt unter der Hauptöffnung.

Hayır, hemen geri döneceğim.

Nein, ich werde direkt zurückkommen.

Hemen yan odada olacağım.

Ich bin direkt nebenan.

hemen fast

Hemen hemen hiçbir şey, bu hassas bir konu.

Fast nichts. Das ist eine delikate Angelegenheit.

Hemen her şey için bir büyü var.

Es gibt einen Zauber für fast alles.

Erkekler hiçbirşeyde iyi değiller, Aslında hemen hemen hiçbir kadın da.

Die Männer vollkommen nichtsnutzig und fast nirgendwo eine Frau.

hemen unverzüglich

O zaman hemen ikinci bir sefer düzenlemeliyiz.

Dann müssen wir eine zweite Expedtion unverzüglich starten.

Hemen istediğiniz bir şey var mı?

Wollen Sie etwas unverzüglich haben?

Hemen onları bulun.

Findet sie unverzüglich.

hemen nun

Ve şimdi, hemen güller, sümbüller, leylaklar ve çan çiçekleriyle ilk moda buketimizle karşınızdayız.

Wir präsentieren Ihnen nun: Rosen, Hyazinthen, Flieder und Kornblumen, in unserem ersten Mode-Bouquet.

Şimdi, hemen şu anda.

Nun, jetzt. Jetzt sofort.

Peki hemen gel.

Nun, komm her.

hemen umgehend

Hemen Ryness'in dairesini arama iznine ihtiyacım var.

Ich brauche umgehend einen Beschluss für Ryness' Apartment.

Hemen operasyona başlayın.

Einsatz umgehend beginnen.

O halde Martin Lloyd'u hemen bulmalıyız.

Dann müssen wir Martin Lloyd umgehend finden.

hemen bald

Lütfen hemen yaz Victor.

Bitte schreibe bald, Victor.

Ve hemen sonra Freya geliyor.

Und dann kommt bald danach Freya.

Lütfen bunu hemen iç.

Bitte, trink es bald.

hemen augenblicklich

Dr. Graves seni hemen görmek istiyor.

Dr. Graves möchte Sie augenblicklich sprechen.

Bedenlerinin dışında bu bileşenler neredeyse hemen bozuluyorlar.

Außerhalb ihres Wirtskörpers verfallen die Komponenten fast augenblicklich.