hemfikir için Türkçe-Almanca çeviriler:

einig · diğer çevirileri

hemfikir einig

Ama biz daha önce her zaman hemfikir olurduk.

Aber wir waren uns früher immer einig, immer.

Bu konuda hemfikir miyiz?

Sind wir uns daruber einig?

Scarlet Witch ve Dr. Pretorius de hemfikir.

Scarlet Witch und Doktor Pretorius sind sich einig: