henüz değil için Türkçe-Almanca çeviriler:

noch · noch nicht · diğer çevirileri

henüz değil noch

Henüz değil, lordum.

Noch nichts, Mylord.

Henüz uzun süreli bir ilişki denemez, değil mi?

Es ist noch nicht gerade eine langfristige Beziehung, oder?

Belki de henüz yeterince güçlü değildir.

Vielleicht ist er noch nicht stark genug.

henüz değil noch nicht

Hayır, hayır, dünya onun için henüz hazır değil.

Nein, nein, nein, die Welt ist dafür noch nicht bereit.

Hayır, henüz değil, ama ben

Nein, noch nicht, aber ich

Ona henüz her şeyi anlatmadın değil mi?

Du hast ihm noch nicht alles gesagt, oder?