her durumda için Türkçe-Almanca çeviriler:

egal · auf jeden Fall · in jedem Fall · diğer çevirileri

her durumda egal

Durum ne kadar umutsuz görünse de her zaman iki seçenek vardır.

Egal, wie hoffnungslos die Situation, es gibt immer zwei Möglichkeiten.

Bu durum artık her neyse.

Das ist jetzt völlig egal!

her durumda auf jeden Fall

Her durumda da, bana itaat edecektir.

Auf jeden Fall wird er mir gehorchen.

her durumda in jedem Fall

Her durumda değil, efendim.

Nicht in jedem Fall, Sire.