her yerde için Türkçe-Almanca çeviriler:

überall · diğer çevirileri

her yerde überall

Bu sembolü de her yerde gördüm ama daha az belirgin sergileniyor.

Ich habe dieses Symbol auch überall gesehen, aber viel weniger sichtbar platziert.

Her yerde ölü kardeşimi görüyorum.

Ich sehe meinen toten Bruder überall.

Tanrı her yerde.

Gott ist überall.