herif için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kerle, Kerl · diğer çevirileri

herif Kerle, Kerl

Bu herif tam bir şerefsiz.

Dieser Kerl ist ein Arsch.

Bu herif bir casus.

Der Kerl ist ein Spion.

Şu herif, David.

Diesem Kerl, David.