hiç kimse için Türkçe-Almanca çeviriler:

Niemand · keiner · diğer çevirileri

hiç kimse Niemand

Yemin ederim hiç kimse, hiç kimse buradan sağ çıkamayacak!

Ich verspreche euch, niemand, niemand kommt hier lebend raus!

Buraya artık hiç kimse çağrılamayacak.

Niemand wird mehr hierher gerufen werden.

Hiç kimse asla güvende değildir.

Niemand ist jemals sicher.

hiç kimse keiner

Hayır, hiç kimse, hiç kimse beni aşağıya çekemeyecek.

Nein, keiner, keiner, keiner wird mich aufhalten

Hiç kimse güvende değil.

Kein Mensch ist sicher.

Hiç kimse kalmamış.

Keiner mehr übrig.