hiç sanmıyorum için Türkçe-Almanca çeviriler:

ich glaube nicht · das glaube ich nicht · diğer çevirileri

hiç sanmıyorum ich glaube nicht

Daha önce hiç, bir Keçi Yurdu partisini ayık geçirdiğimi sanmıyorum.

Ich glaube nicht, dass ich je eine Ziegen-Hausparty nüchtern erlebt habe.

Hiç de öyle bir şey yaptığımı sanmıyorum, Bay Gardner.

Ich glaube nicht, dass ich etwas derartiges getan habe, Mr. Gardner.

Özür dilerim efendim ama hiç sanmıyorum.

Entschuldigung, aber ich glaube nicht.

hiç sanmıyorum das glaube ich nicht

Hiç sanmıyorum seni sadist piç kurusu.

Das glaube ich nicht, du sadistischer Bastard.