hiç için Türkçe-Almanca çeviriler:

nie · nicht · keine, kein · nichts · Nein · gar · je · jemals · überhaupt · niemals · gar nicht · null · keinesfalls · keineswegs · diğer çevirileri

hiç nie

Bu adam hastane hademesi gibi giyinmiş ama onu daha önce hiç görmemiştim.

Dieser Kerl ist wie ein Pfleger angezogen, aber ich habe ihn zuvor noch nie gesehen.

Ben ona hiç dokunmadım.

Ich habe ihn nie angefasst.

Daha önce hiç vurulmamıştım.

Ich wurde noch nie angeschossen.

hiç nicht

Param yok. Kredi kartlarım çalışmıyor. Hiç bir şey çalışmıyor.

Ich habe kein Geld, meine Kreditkarten funktionieren nicht.Nichts geht.

Bu hiç iyi değil, Bay Hauser.

Das ist nicht gut, Mr. Hauser.

Seni temin ederim bu hiçte komik değil.

Ich versichere ihnen, das ist nicht sehr witzig.

hiç keine, kein

Hiç kredi kartı kullanmamış, bankadan para çekmemiş, hiçbir finansal aktivitesi yok.

Keine Kreditkarten Belege, keine keine Abhebungen.. keine finanziellen Aktivitäten überhaupt.

Belki de hiç günlük tutmuyorumdur.

Vielleicht habe ich gar kein Tagebuch.

Hiç kimse kalmadı mı?

Ist keiner weiter übrig?

hiç nichts

Hiç bir şey hissetmiyor, ne benim için, ne de kendisi için.

Sie empfindet gar nichts! Weder für dich noch für mich noch für sich selbst!

Ben onlara hiç bir şey anlatmadım.

Ich habe ihm nichts erzählt.

Hiç bir delil yok.

Kein Beweis für nichts.

hiç Nein

Hayır, Onu daha önce Hiç görmedim.

Nein, ich hab sie noch nie gesehen.

Hayır. Ben hiç kullanmıyorum.

Nein, ich benutze kein Badezimmer.

Hayır, hiç merak etme kimseye anlatmayacağım bunu. Güzel.

Oh, nein, keine Sorge, ich werde niemandem davon erzählen.

hiç gar

Hiç bir şey hissetmiyor, ne benim için, ne de kendisi için.

Sie empfindet gar nichts! Weder für dich noch für mich noch für sich selbst!

Bir dost. Benim hiç dostum yok.

Ich habe gar keine Freunde.

Yarın hiç sorun değil.

Morgen? Gar kein Problem.

hiç je

Hiç bu kadar güzel bir şey gördün mü?

Haben Sie je so etwas Schönes gesehen?

Onu sevdin mi hiç?

Hast du sie je geliebt?

Hiç birini sevdin mi, Al?

Hast du je jemanden geliebt, Al?

hiç jemals

Sen hiç büyütme hormonu kullandın mı?

Haben sie jemals Wachstumshormone genommen?

Hiç özgür olacaklar mı?

Werden sie jemals frei sein?

Sen hiç totem direği gördün mü?

Hast du jemals einen Totempfahl gesehen?

hiç überhaupt

Hiç kredi kartı kullanmamış, bankadan para çekmemiş, hiçbir finansal aktivitesi yok.

Keine Kreditkarten Belege, keine keine Abhebungen.. keine finanziellen Aktivitäten überhaupt.

Ben hiç koku almıyorum.

Ich rieche überhaupt nichts.

Hiç yardıma ihtiyacı yok, değil mi?

Er benötigt überhaupt keine Hilfe, oder?

hiç niemals

Hayır, sana hiç yalan söylemedim.

Nein, ich habe dich niemals belogen.

Ama onunla hiç karşılaşmadım.

Aber sie niemals getroffen.

Eddie olmadan hiç bir yere gitme.

Gehen Sie niemals ohne Eddie irgendwohin!

hiç gar nicht

Bu hiç iyi değil.

Das ist gar nicht gut.

Hiç hoş değil bu, değil mi?

Das ist aber gar nicht nett, oder?

Hayır, hiç de iyi değildi.

Nein, er Nein, gar nicht.

hiç null

Dün, Ethan'ın güç çekirdeği neredeyse hiç çalışmamış.

Gestern ist Ethans Energieversorgung fast auf Null gegangen.

Tehditlere de hiç toleransı yoktur, tamam mı?

Und er hat eine Null-Toleranz Grenze bei Drohungen, okay?

hiç keinesfalls

Ve kesinlikle hiç seksi değil.

Und es ist keinesfalls sexy.

hiç keineswegs

Seni öpüşürken gördüm ve hiç de öyle değildi.

Ich sah, wie du küsstest, und es war keineswegs so.