hikâyem

Keşke benim de romantik bir hikâyem olsaydı.

Ich wünschte, ich hätte auch eine romantische Geschichte.

Benim de kendi hüzünlü hikâyem var.

Ich habe meine eigene traurige Geschichte.

Bir hikâyem var benim.

Ich habe eine Geschichte.

Benim de kendi hikâyem var, Dr. Brennan.

Ich habe meine eigene Geschichte, Dr. Brennan.

Keşke her şeyi açıklayacak acıklı bir hikâyem olsaydı.

Ich wünschte, ich hätte eine schnulzige Story, die alles erklärt.

Ben, Stephanie Plum. Bu da, benim hikâyem

Ich bin Stephanie Plum, und das ist meine Geschichte.

Ve bu benim hikâyem.

Und das ist meine Story.

Senin için bir hikâyem var.

Ich habe eine Story für dich.

Ama bu benim hikâyem hakkında değil.

Aber das ist nicht wegen meiner Geschichte.

Lee Hazlewood hakkında da komik bir hikâyem yok.

Ich habe auch keine lustige Geschichte über Lee Hazlewood.