hindistan cevizi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kokosnuss · diğer çevirileri

hindistan cevizi Kokosnuss

Siz, siz hindistan cevizi dediniz.

Sie, Sie sagten doch Kokosnüsse.

Sana hindistan cevizi geliyormuş.

Sie haben Kokosnüsse erhalten.

İkinizin kafalarını hindistan cevizi gibi birbirine çarparım.

Ich werde eure Köpfe wie Kokosnüsse zusammenschlagen.