hipnoz için Türkçe-Almanca çeviriler:

Hypnosen, Hypnose · Selbsthypnose · diğer çevirileri

hipnoz Hypnosen, Hypnose

Hipnoz sonrası telkini hiç duydun mu?

Schon mal von suggestiver Post-Hypnose gehört?

Bu Jovoskaya, psikolog ve hipnoz konusunda bir uzman.

Das ist Jowoskaja, eine auf Hypnose spezialisierte Psychologin.

Sonra Mayo kardeşler, iğneler, hipnoz, mineral banyoları.

Dann waren da die Gebrüder Mayo, Spritzen, Hypnose Mineralbäder.

hipnoz Selbsthypnose

Bir tür kendi kendine hipnoz.

Es ist eine Art Selbsthypnose.

Bir tür kendini hipnoz.

Es ist wie Selbsthypnose.