hizmet için Türkçe-Almanca çeviriler:

Dienst · Service · Dienste · Leistung · Amt · diğer çevirileri

hizmet Dienst

Bu ümitsiz terör saldırıları hiçbir amaca hizmet etmiyor.

Diese unsinnigen terroristischen Angriffe dienen keinem Zweck.

Kimseye hizmet etmiyorum.

Ich diene niemandem.

David Palmer'a hizmet ettin.

Sie dienten unter David Palmer.

hizmet Service

John, Lizzie Stark güçlü bir kadın ve kendi müşterileri için iyi hizmet edeceğinden eminim.

John, Lizzie Stark ist eine starke Frau, und ich bin sicher, sie bietet ihren Kunden einen guten Service.

Karşınızda bu akşamki bağımsız gözlemcimiz Alan Fergis. Alan, Stokescroft Mali Hizmetler'de çalışıyor.

Alan Fergie, unser unabhängiger Beobachter, von den Stokescroft Financial Services.

Cedar, Cedar, Cedar ve Budington'ın genelde yaptığı bir hizmet.

Diesen Service liefert Cedar, Cedar, Cedar Budington gewöhnlich.

hizmet Dienste

Rachel'ın hizmeti benim kapsamımda. Pardon.

Rachel's Dienste Fallen unter meine Zuständigkeit.

Ladar Levinson, Edward Snowden'ın kullandığı şifrelenmiş e-posta hizmeti Lavabit'in kurucusu. Söz sizin.

Ladar Levison ist der Gründer des verschlüsselten E-Mail-Dienstes Lavabit, den Edward Snowden verwendete.

Bakın dedektif, Henry zamanında bana çok iyi hizmet etti.

Sehen Sie, Detective, Henry hat mir früher gute Dienste geleistet.

hizmet Leistung

Bu önleyici bir hizmet. Neyi önleyici?

Es ist eine vorsorgliche Leistung.

Karşılığında bana hizmette bulunacaksın.

Im Gegenzug erbringst du Leistungen.

hizmet Amt

Verdiğin iyi hizmete ve değerine rağmen sen sadece bir kölesin.

Trotz schönen Amtes und erhöhten Wertes, bist du doch nur eine Sklavin.