hokey için Türkçe-Almanca çeviriler:

Hockey · Eishockey · Eishockeyspieler · Feldhockey · Hockeyspieler · diğer çevirileri

hokey Hockey

İtiraz ediyorum, Sayın Yargıç, bu resmi bir hokey pozisyonu değil.

Einspruch, Euer Ehren, das ist keine offizielle Position im Hockey.

Noel'de, hokey biletleri için ve "annen beni terk etti" haberinde.

Zu Weihnachten, wegen Hockey-Karten und "deine Mutter hat mich verlassen".

Colorado Avalanche'dan bahset. İnsanlar hokeyi sever.

Über Colorado-Sachen, die Leute mögen Hockey.

hokey Eishockey

Ben hokey oynuyorum.

Ich spiele Eishockey.

Hokey oynuyorsunuz siz!

Ihr spielt Eishockey!

O ne? Buz hokeyi sopası mı?

Ist der Schläger vom Eishockey?

hokey Eishockeyspieler

Kanadalı hokey oyucusu. .Alpli rehber, gamzeler.

Ein kanadischer Eishockeyspieler. Ein Alpenführer, Grübchen.

Sen hokey oyuncusu değilsin.

Du bist kein Eishockeyspieler!

Ah tanrım hokey oyuncuları ayrılıyor.

Oh Gott, die Eishockeyspieler hauen ab!

hokey Feldhockey

East Riverside'da kimse çim hokeyi oynamaz.

Niemand spielt in East Riverside Feldhockey.

Yani çim hokeyi takımdaydı, belli ki aynı sınıfta matemetik almışız, ve

Also war sie im Feldhockey-Team, wir waren in derselben Mathe-Klasse und

hokey Hockeyspieler

Büyük hokey oyuncusu Gourin'e kadeh kaldıralım.

Trinken wir auf den großen Hockeyspieler Gurin!

Hokey oyuncusu Gregory Gumtree muhtemelen o gün o evdeydi.

Der Hockeyspieler Gregory Gumtree war vermutlich in diesem Haus.