homoseksüel için Türkçe-Almanca çeviriler:

Homosexuelle, Homosexueller, homosexuell · schwul · diğer çevirileri

homoseksüel Homosexuelle, Homosexueller, homosexuell

Homoseksüel gibi mi demek istedin?

Meinen Sie, wie ein Homosexueller?

Biliyormusun dinlenme yerleri Homoseksüellerin yerleridir.

Autobahnstops sind Treffpunkte für Homosexuelle.

Yaşlı homoseksüeller için bir randevu bürosu işletiyordu.

Er hatte eine Dating-Vermittlung für ältere Homosexuelle.

homoseksüel schwul

Gay"olur," homoseksüel" olur belki.

Schwul"geht," homosexuell" vielleicht.

Oh, homoseksüel şaka. çok zekice.

Oh, ein schwulen Witz. Sehr witzig.

O şarkı, homoseksüellerin gay olimpiyatlarında çaldığı özel country parçasıdır.

Das Lied ist wirklich homosexuell, Country-Musik extra olympisch schwul.