hong kong için Türkçe-Almanca çeviriler:

hongkong · diğer çevirileri

hong kong hongkong

Hong Kong heyecan verici bir şehir.

Hongkong ist eine aufregende Stadt.

Hong Kong ne kadar?

Wie viel nach Hongkong?

Beyler, Hong Kong'a hoş geldiniz!

Gentlemen, willkommen in Hongkong!