houston için Türkçe-Almanca çeviriler:

houston · diğer çevirileri

houston houston

Houston. Ben Dr. Ryan Stone. Duyuyor musunuz?

Houston, hier ist Dr. Ryan Stone, hören Sie mich?

Dr. Stone, Houston.

Dr. Stone, Houston.

Houston ile New Orleans arasındaki tüm hukuki özel kuruluşları kiralıyor.

Zwischen Houston und New Orleans schaltete er alle Topanwälte ein.