hukuki için Türkçe-Almanca çeviriler:

rechtlich · diğer çevirileri

hukuki rechtlich

Aynısı hukuki dokunulmazlık için de geçerli.

Das Gleiche gilt für die rechtliche Immunität.

Hukuki bir tavsiye isteyecektim.

Ich benötige einen rechtlichen Rat.

Üzgünüm Robert ama hukuki olarak değiştirir.

Tut mir Leid, Robert, aber rechtlich schon.