huysuz için Türkçe-Almanca çeviriler:

bösartig · schrullig · launisch · diğer çevirileri

huysuz bösartig

Bernadette. Şirin, tatlı, huysuz küçük Bernadette.

Niedliche, süße, bösartige kleine Bernadette.

Kötü değillerdir, ama kötü huylu, bürokratik, çokbilmiş ve katıdırlar.

Nicht bösartig, aber schlecht gelaunt, bürokratisch, übereifrig und gefühllos.

Biyopsi habis mi iyi huylu mu?

Ist die Biopsie bösartig oder gutartig?

huysuz schrullig

O, huysuz, yaşlı bir kadın.

Sie ist eine schrullige alte Frau.

huysuz launisch

İşte büyük kuş ve huysuz yeşil çöp canavarı geliyor.

Oh, hier kommt der große Vogel und die launische grüne Müllkreatur.