içecek için Türkçe-Almanca çeviriler:

Drink · Getränk · Erfrischung · diğer çevirileri

içecek Drink

CADI SOSİSLERİ'NDE şimdi ŞEKERLİ İÇECEK!

Jetzt bei HEXEN-WIENER SÜSSE DRINKS

Popüler albümler, mücevherler giysiler, parfümler, enerji içecekleri.

Ein Pop-Album, Schmuck, Kleider und Parfümlinie, der Energy-Drink.

Sana başka bir içecek ısmarlayabilir miyim?

Kann ich Ihnen noch einen Drink spendieren?

içecek Getränk

Başka bir içecek daha alabilir miyim?

Kann ich ein weiteres Getränk haben?

Davalının alkollü içecek ile çekilmiş fotoğrafının dâhil edilmesini talep ediyoruz.

Wir bitte darum, Beweis-Fotos vom Angeklagten mit einem alkoholischem Getränk aufzunehmen.

Bu da sıcak bir içecek.

Es ist ein heißes Getränk.

içecek Erfrischung

İçecek bir şeyler alır mıydın, Susie?

Möchtest du eine Erfrischung, Susie?

Içecek birseyler ister misin bayan Lemmon?

Möchten Sie eine Erfrischung, Miss Lemmon?