içeri için Türkçe-Almanca çeviriler:

rein · herein · drinnen · innen · Insider · nach innen · diğer çevirileri

içeri rein

Hadi içeri girelim, size küçük bir sürprizimiz var.

Kommen Sie rein, ich hab eine kleine Überraschung für Sie.

İçeri gelin beyler.

Leute, kommt rein.

Herkes, içeri, içeri, içeri.

Alle nach drinnen, rein, rein.

içeri herein

Hayır, hayır, içeri gel.

Nein, nein. Komm herein.

İçeri buyur, lütfen.

Hier herein bitte.

İçeri gir, Eve.

Komm herein, Eve.

içeri drinnen

Bir kaç düzine D'Haran da içeride.

Ein paar dutzend D'Harans drinnen.

Anne İçeride bekle.

Mutter, warte drinnen.

Hiç içeride bulunmadan.

Nie drinnen gewesen.

içeri innen

Dışarıdan resim, içeriden parçalar.

Außen Bilder, innen Teilchen.

Çene aşağı, başparmak içeri.

Kinn runter, Daumen nach innen.

İçeriden birisine ihtiyacımız var.

Wir brauchen jemanden Von innen.

içeri Insider

İçeriden birine ihtiyacımız var.

Wir brauchen einen Insider.

Victor, içerideki kişi kim? Victor!

Victor, wer ist der Insider?

Belki de Gabriel Costa içerideki adamımızdır.

Vielleicht ist Gabriel Costa unser Insider.

içeri nach innen

Çene aşağı, başparmak içeri.

Kinn runter, Daumen nach innen.