içim için Türkçe-Almanca çeviriler:

mir · Trunk · diğer çevirileri

içim mir

Senin için küçük bir görevim var. Küçük ama önemli bir görev.

Ich habe eine kleine Aufgabe für dich, eine kleine, aber wichtige Aufgabe.

Durumu kendisi için ya da başkaları için tehlikeli olabilir mi?

Könnte sein Zustand für ihn gefährlich werden, oder für andere Menschen?

Ama benim için

Aber für mich

içim Trunk

Bana içinde tannis kökü olan bir içecek veriyorlardı.

Sie gaben mir einen Trunk mit Tanniswurzel darin.

Suyu çok hızlı içti." Brandie?

Er trunk das Wasser schnell." Brandie?