içine için Türkçe-Almanca çeviriler:

in · unter · rein · hinein · diğer çevirileri

içine in

Steve, Wayne Palmer son yarım saat içinde herhangi bir kontrol noktasından geçti mi?

Steve, ist Wayne Palmer in der letzten halben Stunde durch einen Checkpunkt gekommen?

Barış içinde yaşamak istiyorum.

Ich will in Frieden leben.

İçinde bir şey var, sanki küçük bir şey.

Da steckt etwas in ihm, etwas Kleines.

içine unter

Aynı güneş senin için doğuyor.

Dieselbe Sonne geht für dich unter.

Gereken her şeyi bir plastik poşet içinde, köprü altındaki güç panosuna koyacağım.

Es ist alles hinterlegt, unter der Branko-Brücke in einer Plastiktüte im Stromkasten.

Mason Drake, Church'ün kazançları için Snell'in altında çalışıyormuş.

Mayson Drake hat unter Snell für Churchs Akquisitionen gearbeitet.

içine rein

Hayır, içine bak.

Nein. Schau rein.

Her şey içine!

Alles hier rein!

Senin için bir işkence bu değil mi?

Das ist für dich die reinste Folter, oder?

içine hinein

İçine bir sonda gönderin.

Schicken Sie eine Sonde hinein.

İçine koy lütfen.

Hier hinein, bitte.

İçine bir şey sıkıştırdı, bir kağıt parçası.

Er steckte etwas hinein ein Stück Papier.