içine için Türkçe-Almanca çeviriler:

in · unter · rein · hinein · diğer çevirileri

içine hinein

İçine bir sonda gönderin.

Schicken Sie eine Sonde hinein.

İçine koy lütfen.

Hier hinein, bitte.

İçine bir şey sıkıştırdı, bir kağıt parçası.

Er steckte etwas hinein ein Stück Papier.

İçine bakıyorsun, ve orda sadece o büyük artan çığlık var.

Du siehst hinein, und da ist nur ein riesiger gähnender Schrei.

Ve içlerinde sular kabarıyor.

Und die Flut strömt hinein.

Tamam, şimdi, onu onu içine koyun.

OK, und jetzt werft ihn hinein.

Çıktığına göre girmek için de bir yol olmalı.

Wenn du herauskamst, muss es einen Weg hinein geben.

Açık bir mezar ve mezar taşının başında duruyorum ve içine doğru bakıyorum.

Das Grab ist offen und ich stehe am Grabstein und sehe hinein.