içine için Türkçe-Almanca çeviriler:

in · unter · rein · hinein · diğer çevirileri

içine in

Steve, Wayne Palmer son yarım saat içinde herhangi bir kontrol noktasından geçti mi?

Steve, ist Wayne Palmer in der letzten halben Stunde durch einen Checkpunkt gekommen?

Hayır, bir avuç sıska modelin giysilerimin içinde dolanmasını görmeme gerek yok.

Nein, ich muss keinen Haufen verhungerter Models in meinen Kleidern sehen.

Bir saat içinde seni burada görmek istiyorum.

Ich möchte dich in einer Stunde hier sehen.

Tanrı'nın unuttuğu bu kerhanede bir motel çalışanı için çok zekisin.

Sehr scharfsinnig für eine Motelangestellte in diesem gottverlassenen Bordell.

Ana reaktör, beş dakika içinde aşırı yüklenecek.

Hauptfusionsreaktoren sind in fünf Minuten überlastet.

Ama bir kaç saat içinde bir tane olacak.

Aber Sie werden eine in ein paar Stunden haben.

Bu gemi iki dakika içinde kendisini yok edecek.

Dieses Schiffwird sich in zwei Minuten selbst zerstören.

Ölüm yıldızı beş dakika içinde menzilde olacak.

Der Todesstern wird in fünf Minuten in Schussweite sein.

Bir hafta içinde de olabilir, beş dakika sonra da.

Vielleicht in einer Woche. Vielleicht in fünf Minuten.

Şenay iki dakika içinde burada olacak.

Senay wird in zwei Minuten hier sein.