içine için Türkçe-Almanca çeviriler:

in · unter · rein · hinein · diğer çevirileri

içine rein

Hayır, içine bak.

Nein. Schau rein.

Şimdi onları içine koy.

Jetzt steck sie hier rein.

İşte. İçine gir.

Hier, schlüpf rein.

Her şey içine!

Alles hier rein!

İçine it onu.

Schubs ihn rein.

Üç dakika içinde gireriz.

Wir gehen in drei Minuten rein.

Senin için bir işkence bu değil mi?

Das ist für dich die reinste Folter, oder?

Ayağını içine koy, Walt.

Steck deinen Fuß rein, Walt.

İçeri gel canımın içi.

Komm rein, mia cara.

Hava geçirmez kapı içeri giriş çıkış için tek yol.

Die Luftschleusen-Tür ist der einzige Weg rein und raus.