içine için Türkçe-Almanca çeviriler:

in · unter · rein · hinein · diğer çevirileri

içine unter

Aynı güneş senin için doğuyor.

Dieselbe Sonne geht für dich unter.

İçimizde bir hain var!

Ein Verräter ist unter uns!

Camdan bir kabinin içinde mi?

Unter einer Glashaube gefangen?

Gereken her şeyi bir plastik poşet içinde, köprü altındaki güç panosuna koyacağım.

Es ist alles hinterlegt, unter der Branko-Brücke in einer Plastiktüte im Stromkasten.

Insanlar içinde bir Tanrı o.

Er ist ein Gott unter Menschen.

Bunu almak için senin arazinin altında sondaj yapıyorlar Jake.

Sie bohren unter lhrer Parzelle um dranzukommen, Jake.

Mason Drake, Church'ün kazançları için Snell'in altında çalışıyormuş.

Mayson Drake hat unter Snell für Churchs Akquisitionen gearbeitet.

Ben krilyonlar içinde tekim.

Ich bin einer unter Krillionen.

O kadın Gemonese içindeki Otori mezhepinin bir üyesidir.

Diese Frau ist Mitglied der Otori-Sekte unter den Gemonesen.

Ökse otunun Druidler için önemli olduğunu biliyorsun ama insanların neden ökse otunun altında öpüştüğünün hikâyesini biliyor musun?

Du weißt, dass Mistel wichtig für Druiden ist, aber kennst du den Mythos, warum Menschen sich unter einem Mistelzweig küssen?