içmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

trinken · essen · rauchen · getränk · saufen · genießen · diğer çevirileri

içmek trinken

Bir şey içmek ister misiniz?

Möchten Sie etwas trinken?

Yalayın, için, emin!

Leckt, trinkt, lutscht!

Biraz su içmek zorundasın.

Du musst etwas Wasser trinken.

içmek essen

Bir şey yemek veya içmek ister misin?

Wollen Sie etwas essen oder trinken?

Yiyin, için, mutlu olun.

Esst, trinkt, seid fröhlich.

Yemek istiyorum, sonra da kendim ve üç kadın için oda istiyorum.

Ich will Essen. Ein Zimmer für mich und eines für die drei Frauen.

içmek rauchen

Sigara içmek kötü bir alışkanlık.

Rauchen ist eine schlechte Angewohnheit.

Senin için bir tane içerim.

Ich rauche eine für Sie.

Hayır, çok sigara içen kadın dumanını ağzıma üfledi.

Nein, raucht-a-Iot Iady biew Rauch directly in meinen Mund.

içmek getränk

Bu adamlar, alkol ile pseudoephedrin içerek yüksek kafein'li enerji içeceklerini karıştırıyorlar.

Diese Leute mischen Alkohol mit stark koffeinhaltigen Getränken, die Pseudoephedrin enthalten.

Gece yarıları hackleri için, Jolt Cola seçkin hackerların yumuşak içeceği

Für Hacks in der Nacht trinkt JoIt CoIa, das Getränk der EIitehacker.

İçki için tekrar teşekkürler.

Danke nochmal für das Getränk.

içmek saufen

Evelyn onu terk etmiş, bütün gece içti.

Evelyn verließ ihn. Und er soff.

Bob o kadar çok içti ki arayıp hasta olduğunu söyledi.

Bob hat so gesoffen, der ist krank gemeldet.

O içerdi dostum.

Hat die gesoffen.

içmek genießen

Bunun için uzun zaman bekledim, Mason. Ve bunun tadını çıkaracağım.

Ich hab lange hierauf gewartet, Mason, und ich werde es genießen.

Ve yoldaşın Stalin için.

Und für deinen Genossen Stalin.

Fransız yoldaşlarımız için bir soru.

Eine Frage an die französischen Genossen: