işçi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Arbeiter · Mitarbeiter · beschäftigte · Bauarbeiter · Angestellten, Angestellte · Hafenarbeiter · Labor · Gastarbeiter · diğer çevirileri

işçi Arbeiter

Yarın yeni işçiler geliyor.

Morgen kommen neue Arbeiter.

Belediye maaşlarından, kayıtsız çalışanlardan yozlaşmadan, polis işlerinden bahsediyor.

Handelt von städtischen Vergütungen, undokumentierten Arbeitern, Umweltverschmutzung, Überwachungsmethoden.

Her gün para kaybediyorum. vurulan her işçi bana para kaybettiriyor.

Jeden Tag verliere ich Geld. Jeder erschossene Arbeiter kostet mich Geld.

işçi Mitarbeiter

Dur tahmin edeyim işçilerden ikisi Doug Shellow ve John Coleman.

Lass mich raten, zwei dieser Mitarbeiter waren Doug Shellow und John Coleman.

Ben onun arkadaşıyım. August Marks.

Ich bin sein Mitarbeiter, August Marks.

Karen, yeni bir işçi gelmiş.

Karen, der neue Mitarbeiter ist da.

işçi beschäftigte

Bay Reese başka bir işle meşgul.

Mr. Reese ist anderweitig beschäftigt.

Bir işim var, meşgulüm.

Ich muss Ich bin beschäftigt.

Herkes daha önemli işlerle meşgul olacak.

Alle werden mit wichtigeren Dingen beschäftigt sein.

işçi Bauarbeiter

Bir inşaat işçisi falan mı?

Ein Bauarbeiter oder sowas?

Ben de inşaat işçisi felan zannetmiştim.

Ich dachte schon Bauarbeiter oder so.

Nesin sen? İnşaat işçisi mi?

Was bist du, ein Bauarbeiter?

işçi Angestellten, Angestellte

Yeni müdür, işine sadık ve çok çalışkan bir eleman.

Der neue Manager ist ein loyaler, hart arbeitender Angestellter.

Vergiler ödenmiş, işçiler sık ve erken tatiller yapmışlar.

Steuern bezahlt, Angestellte häufig und früh ausbezahlt.

Bu işe yaramazsa, Güney Kaliforniya'daki en eski Gap elemanı olabilirim, ama

Wenn das nicht funktioniert, ende ich als die älteste Gap-Angestellte in Süd-Kalifornien, aber

işçi Hafenarbeiter

Sekiz liman işçisi radyasyona maruz kalmış.

Acht Hafenarbeiter sind atomar verstrahlt.

Xaro Xhoan Daxos bu kadın senin gibi bir rıhtım işçisi için fazla ihtişamlı.

Xaro Xhoan Daxos, sie ist viel zu liebreizend für einen Hafenarbeiter wie Euch.

Clifton'da liman işçisi olarak çalışırdı.

Er war Hafenarbeiter bei Clifton's Parade.

işçi Labor

Bir keresinde, bir işçi bayramını birlikte geçirmiştik.

Wir verbrachten einst ein Labor-Day-Wochenende zusammen.

işçi Gastarbeiter

Yani kadın bir pazarlama yöneticisiymiş, adam da göçmen bir işçi.

Also, sie war eine Marketing-Direktorin und er ein Gastarbeiter.