iş adamı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Geschäftsmann · diğer çevirileri

iş adamı Geschäftsmann

Bir adamı olmayı hiç istemedim.

Ich wollte nie ein Geschäftsmann sein.

İş adamı, Asya'ya sık gezileri oluyor.

Geschäftsmann, häufig nach Asien reisend.

Gerçek bir adamı gibi konuştun Frank.

Du klingst wie ein echter Geschäftsmann, Frank.