işbirliği için Türkçe-Almanca çeviriler:

kooperation · zusammenarbeiten, Zusammenarbeit · Kollaboration · diğer çevirileri

işbirliği kooperation

Bir anlaşmamız vardı işbirliği.

Wir haben eine Abmachung Kooperation.

Tam sessizlik ve tam işbirliği istiyorum.

Ich brauche absolute Ruhe und absolute Kooperation.

İstihbarat servisin, işbirliği teklifimizi geri çevirdi.

Der Bundesnachrichtendienst verweigert die Kooperation.

işbirliği zusammenarbeiten, Zusammenarbeit

Teşkilatlar arası işbirliği yapılırsa iyi olur.

Etwas zwischenbehördliche Zusammenarbeit wäre nett.

Şu anda F.B.I. ile L.A.P.D. arasında herhangi bir işbirliği yok.

Es gibt überhaupt keine aktuelle Zusammenarbeit zwischen dem FBI und LAPD.

İşbirliği ne demek, bilmiyor musun?

Weißt du, was Zusammenarbeit heißt?

işbirliği Kollaboration

Beni işbirliği yapmakla itham ediyorsun?

Beschuldigen Sie mich der Kollaboration?