işinde

Ama çok vardı, yeni seralar, gübre bulunmaması kaygılar, düzenlemeler, tökezlemeler.

Aber ich hatte viel Arbeit, neue Frühbeeten, kein Dünger. Ein Wirrwarr, Beschaffung, Reisen.

Aslında senin için çok önemli bir var.

Eigentlich, habe ich eine wichtige Aufgabe für dich.

Yepyeni bir başlangıç ​​şirket bir teklifi ile ilgili e-postaları elde etti.

Kept immer E-Mails ueber ein Jobangebot bei einer brandneuen Startup-Unternehmen.

Birçok insan vejetaryen beslenmesinin ne işe yaradığını yanlış anlıyor.

Viele Menschen missverstehen, wie eine vegetarische Ernährung funktioniert.

İki ay sonra yetersiz performanstan dolayı beni işten kovdular.

Zwei Monate später wurde ich wegen schwacher Arbeitsleistung gefeuert.

İşte bunlar anormal kromozomlar Belliki genetik mutasyonun bir ürünü

Dies sind abweichende Chromosome, aufgrund einer genetischen Mutation.

Sanırım burada işimiz bitti, değil mi?

Ich denke, wir sind hier fertig, oder?

İşte bu yüzden bu adamı bulmamız gerek.

Deswegen Deswegen müssen wir diesen Kerl finden.

Senin için başka bir işim var.

Ich hab eine andere Aufgabe für dich.

İş görüşmesi için yeni bir gömlek almalıyım

Ein neues Hemd für ein Bewerbungsgespräch kaufen.