işkence için Türkçe-Almanca çeviriler:

foltern, Folter · Folterkammer · Qualen, Qual · diğer çevirileri

işkence foltern, Folter

Neden kız kardeşim bize işkence yapmak istesin?

Wieso sollte meine Schwester uns foltern wollen?

Bize niye işkence etsin?

Wieso sollte sie uns foltern?

Cinayet, işkence, intihar.

Mord, Folter, Selbstmord.

işkence Folterkammer

Burası artık benim işkence odam.

Das ist jetzt meine Folterkammer.

Ayrıca işkence odası falan yok.

Und es gibt keine Folterkammer.

Bu olduğunda, bu işkence odasını yokedecek.

Und dann wird diese Folterkammer zerstört.

işkence Qualen, Qual

Alex'le araba kullanmak bir işkence.

Bei Alex mitzufahren ist eine Qual.

Bu bir işkence, Francis, ve ben ar

Es ist eine Qual, Francis und ich k

Tüm o acı ve işkence beni iyice susattı.

All diese Qual und Folter hat mich durstig gemacht.