işlemek için Türkçe-Almanca çeviriler:

begehen · sündigen · diğer çevirileri

işlemek begehen

Galiba bir cinayet işledim.

Ich habe einen Mord begangen.

Ama çok kötü bir suç işledim.

Aber ich beging ein Verbrechen.

Bahar tatili uyuşturucu kullanmak veya suç işlemek için bir organizasyon değildir.

Der Spring Break ist keine Einladung, Drogen zu konsumieren oder Verbrechen zu begehen.

işlemek sündigen

Eğer dünya günahla doluysa, ben de günah işleyeceğim!

Wenn deine Welt sündig ist, dann will ich sündigen!

Her gün günah işliyorum!

Ich sündige jeden Tag!