iade için Türkçe-Almanca çeviriler:

zurückgeben · zurückerstatten · Rückgabe · diğer çevirileri

iade zurückgeben

Her şeyi iade edebilirsiniz.

Alles kann zurückgegeben werden.

Bay Thompson, çok özür dilerim ama bunu iade etmeliyim.

Mr. Thompson, ich entschuldige mich, aber ich muss das zurückgeben.

Zohan, biz Fantom'u iade ettik.

Zohan, wir haben Phantom zurückgegeben.

iade zurückerstatten

Sana bu kurşunu iade edeceğim.

Die Kuge werde ich zurückerstatten.

Ya BiYi sizin ailenize geri iade edildi mi?

Und ist Biyi Eurer Familie zurückerstattet worden?

iade Rückgabe

İade salonuna giriş çıkışı engelleyin.

Versiegeln Sie den Rückgabe-Raum.