iblis için Türkçe-Almanca çeviriler:

dämon · Teufel · satan · diğer çevirileri

iblis dämon

Bir iblis bizi öldürmeye çalıştı.

Ein Dämon wollte uns töten.

Bu iblis şimdi haracını istiyor.

Dieser Dämon fordert seinen Tribut.

Ben bir iblis değilim! Lütfen!

Ich bin kein Dämon, bitte!

iblis Teufel

Şeytan? İblisler? Diş Perisi.

Den Teufel, Dämonen, die Zahnfee.

iblis satan

Sen iblis misin?

Bist du Satan?