ideal için Türkçe-Almanca çeviriler:

Ideale, Ideal · ist · diğer çevirileri

ideal

ideal Ideale, Ideal

İdeal bir radar görüşü yok, ancak en azından izin alabildik.

Kein idealer Standort, aber wir haben wenigstens eine Erlaubnis.

Bebek için çok ideal bir ortam.

Ein ideales Behältnis für ein Baby.

İdeal diye bir şey yok.

Es gibt hier kein Ideal.

ideal ist

Bu, benim için bir ideal değildir. Bu, yaşayan, işleyen bir gerçektir!

Das ist kein Ideal für mich, sondern täglich funktionierende Wirklichkeit!

Bu Washington'un ideal demokrasisi.

Es ist Washingtons ideale Demokratie.

Burası, bir ressam için çok ideal bir yer olmalı.

Das ist sicher ein idealer Fleck für einen Maler.